กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม​ โรงพยาบาลปทุมธานี​ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ​ บี​ ในบุคลากร​

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม​ โรงพยาบาลปทุมธานี​ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ​ บี​ ในบุคลากร​ (บุคลากรที่ลงทะเบียนไว้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)​ จัดการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่​ 25- 29​ ตุลาคม​ 2564​ ที่ผ่านมา​ จำนวน​บุคลากรที่รับการฉีด 320 คน​