กิจกรรมการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

โดยการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM. 2.5 ภายนอกอาคารและภายในอาคาร เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ

Admin

มีนาคม 4, 2021

การตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาลปทุมธานี มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพในบุคลากร ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจตามความเสี่ยงจากการทำงาน

Admin

มีนาคม 4, 2021