เชิญร่วมประชุม การพัฒนาเครือข่ายคลินิกอาชีวะเวชศาสตร์(คลินิกจากการทำงาน) ระยะที่ 17

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลประชุมธานี เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม การพัฒนาเครือข่ายคลินิกอาชีวะเวชศาสตร์(คลินิกจากการทำงาน) ระยะที่ 17 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกับการเดินสำรวจ(walkthrough Survay) ในสถานประกอบการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30น

ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงแรมเดะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี