โครงการ​ “7 สัปดาห์​ สู่สุขภาพดี​ ที่ยั่งยืน” สัปดาห์ที่​ 7

โครงการ​ “7 สัปดาห์​ สู่สุขภาพดี​ ที่ยั่งยืน” สัปดาห์ที่​ 7 (วันที่​ 1​ ก.ค.​2564) สัปดาห์นี้โค๊ทวิทย์​ ได้มาสรุปปิดโครงการให้ทุกคนได้นำความรู้ต่างๆที่ได้อบรมมานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน​ เพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืนของทุกคนนะคะ.. ✌️✌️

7Weeksสู่สุขภาพดีที่นั่งยืน

อาชีวเวชกรรม