“7 Weeks​ สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน” สัปดาห์ที่​ 4

สัปดาห์นี้เราได้ความรู้เรื่องการรับประทานผลไม้ที่เหมาะสมกับตัวเรา​ และความรู้เรื่องการบริหารร่างกายระหว่างทำงานเพื่อป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม​ ขอขอบคุณกลุ่มงานโภชนศาสตร์​และกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มาให้ความรู้ดีๆกับพวกเราค่ะ

7Weeksสู่สุขภาพดีที่นั่งยืน

อาชีวเวชกรรม