รายการตรวจเบิกไม่ได้(ชำระเงิน)

รายการตรวจสุขภาพประจำปี เบิกไม่ได้

ลำดับรายการตรวจสุขภาพ อายุต่ำกว่า 35 ปีราคา
1.1ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray Digital)170
1.2ตรวจปัสสาวะ (UA)60
1.3ตรวจอุจจาระ (Stool Exam + Occult blood)90
1.4ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)90
ลำดับรายการตรวจสุขภาพ อายุมากกว่า 35 ปีราคา
2.1ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray Digital)170
2.2ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)90
2.3ตรวจปัสสาวะ (UA)60
2.4ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)
ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (TG)
ตรวจหาไขมันชนิดดี (HDL)
ตรวจหาไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
200
2.5ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)40
2.6ตรวจกรดยูริคในเลือด(Uric)60
2.7ตรวจการทำงานของไต (BUN)40
2.8ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)40
2.9ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)40
2.10ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)40
2.11ตรวจการทำงานของตับ ( SGPT)40
2.12ตรวจอุจจาระ (Stool Exam+occult blood)90
ลำดับรายการแนะนำตรวจเพิ่มเติม ราคา
3.1มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)300
3.2มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA)280
3.3มะเร็งทางเดินอาหาร (CA 19-9)600
3.4มะเร็งทางรังไข่ (CA 19-9)550
3.5มะเร็งตับ (AFP)250
3.6กรุ๊ปเลือด (Blood Group+Rh)100
3.7ไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)130
3.8ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)150
3.9ไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)400
3.10น้ำตาลสะสม HbA1c150
3.11ตรวจหาโรคเลือดธาลัสซีเมีย260