รายการตรวจตามสิทธิข้าราชการ

รายการตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิข้าราชการ (เบิกได้)

ลำดับรายการตรวจสุขภาพ อายุต่ำกว่า 35 ปีราคา
1.1ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray Digital)170
1.2ตรวจปัสสาวะ (UA)50
1.3ตรวจอุจจาระ (Stool Exam + Stool Exam+occult blood)90
1.4ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)90
ลำดับรายการตรวจสุขภาพ อายุมากกว่า 35 ปีราคา
2.1ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray Digital)170
2.2ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)90
2.3ตรวจปัสสาวะ (UA)50
2.4ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)60
2.5ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (TG)60
2.6ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)40
2.7ตรวจกรดยูริคในเลือด(Uric)60
2.8ตรวจการทำงานของไต (BUN)50
2.9ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)50
2.10ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)50
2.11ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)50
2.12ตรวจการทำงานของตับ ( SGPT)50
2.13ตรวจอุจจาระ (Stool Exam+occult blood)90
ลำดับรายการแนะนำตรวจเพิ่มเติม (เบิกไม่ได้)ราคา
3.1ตรวจหาไขมันชนิดดี (HDL)100
3.2ตรวจหาไขมันชนิดไม่ดี (LDL)150
3.3มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)300
3.4มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA)280
3.5มะเร็งทางเดินอาหาร (CA 19-9)600
3.6มะเร็งทางรังไข่ (CA 125)550
3.7มะเร็งตับ (AFP)250
3.8กรุ๊ปเลือด (Blood Group+Rh)100
3.9ไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)130
3.10ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)150
3.11ไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)400
3.12น้ำตาลสะสม HbA1c150