ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อติดต่อเรา

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี

Department of Occupational Medicine
Pathumthani Hospital

เลขที่ 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000